^Back To Top

Logowanie

O stowarzyszeniu

Elitarne stowarzyszenie zostało powołane w dniu 06.11.2008 r. z inicjatywy środowisk naukowych, samorządowych i pracodawców.
Celem Stowarzyszenie jest podejmowanie działań służących propagowaniu idei przedsiębiorczości i współdziałania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego swojego regionu i środowiska oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i wyzwalania inicjatyw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym - statut Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych (plik do pobrania).

 

Stowarzyszenie współpracuje z ekspertami i specjalistami w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Zarząd Stowarzyszenia były zaangażowany w realizację ponad 40 projektów, których cele i rezultaty zostały osiągnięte, a projekty zostały zakończone i rozliczone bez żadnych uchybień i nieprawidłowości.   

Zarząd stowarzyszenia:

-        Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK – Prezes,

-        Elżbieta SITKO – Wiceprezes,

-        Łukasz SZAŁATA – Członek Zarządu,

-        Michał ŻYWICKI – Członek Zarządu,

 

Komisja rewizyjna:

-        Beata BETKA,

-        Władysław BAKALARZ,

-        Własysław SZUREK.

Copyright © 2015. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych Rights Reserved.