^Back To Top

Logowanie

Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

  1. Członkowie zwyczajni – osoby fizyczne, posiadająca zdolność do czynności prawnych i praw publicznych, które akceptują cele i działalność Stowarzyszenia oraz zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu;
  2. Członkowie wspierający i honorowi, którzy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne jako członków zwyczajnych oraz firmy jako członków wpierajacych.

 

Osoby chcące przystąpić do stowarzyszenia muszą wypełnić poniższą deklarację przystąpienia i przekazać do biura stowarzyszenia:

- dla osób fizycznych jako członków zwyczajnych (plik do pobrania),

- dla osób fizycznych i prawnych (firm) jako członków wpierających (plik do pobrania).

 

Copyright © 2015. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych Rights Reserved.