^Back To Top

Logowanie

Strona główna

 

PROJEKTY REALIZOWANE

Projekt "Silni i wierni" 

W dniu 22.07.2013 r. członkowie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – Federacja Pracodawców Polski Zachodniej podjęli decyzję o uruchomieniu projektu pilotażowego pt. „Silni i wierni” („Fortiter Et Fideliter”), który finansowany jest ze środków publicznych, krajowych i zagranicznych.

Projekt służy realizacji głównych założeń programowych Unii Europejskiej w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, tj. m.in.:

  • rozwój technologiczny i innowacje, badania naukowe: wzmacnianie działalności w zakresie badań i innowacji oraz poprawa transferu wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym, poprawa wydajności dzięki nowym technologiom oraz rozwój w zakresie know-how organizacji, głównie MŚP, 
  • podnoszenie konkurencyjności MŚP, działania służące uwolnieniu potencjału przedsiębiorczości, promowaniu samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw, 
  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów. 

Wszelkie informacje o podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o realizowanym projekcie w pliku do pobrania.

krzy

 


PROJEKTY ZAKOŃCZONE  

 

Stopka FIO

Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo
Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.
Projekt stanowi formę wsparcia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dolnoslaskie mapa fizyczna

Szczegóły na stronie internetowej: www.dialog-proekologiczny.fppz.bbk.pl

 

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy publikację końcową  wydaną w ramach projektu:

OKŁADKA 

 

Copyright © 2015. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych Rights Reserved.